नेभिगेसन

ए.टी.म संजाल

ठेगाना

ॐकार भवन 'दोस्रो तल्ला'

नयाँ बानेश्वोर, काठमाडौं - नेपाल

GPO बक्स: २३१७०

सम्पर्क

सम्पर्क: ९७७-१-४७८२५१७/४७८४१७०/४७८३१८५

फ्याक्स: ९७७ - १ - ४७८२५३४

View Location Map
सहयोग चाहियो? हाम्रो काम र लक्ष्यहरू महसुस गर्न, मन्जुश्री परिवारका प्रत्येक सदस्यले सामाजिक उत्तरदायित्व सम्बन्धी मूल र मानको विश्वास गर्दै निम्न मूल्य र जिम्मेवारीहरू पालन ​​गर्ने छन् सेवा उन्मुख
ईमेल गर्नुहोस् info@manjushreefinance.com.np
सम्पर्क गर्नुहोस् ९७७ -१ - ४७९२५१७
समाचार र घटनाहरू
सबै हेर्नुहोस्