नेभिगेसन

पूंजी संरचना

मन्जुश्रीको पूंजी संरचना

अधिकृत पूंजी रु १०००,०००,०००
जारी पूंजी रु ८०४,०६०,२१०
चुक्ता पूंजी रु ८०४,०६०,२१०
सहयोग चाहियो? हाम्रो काम र लक्ष्यहरू महसुस गर्न, मन्जुश्री परिवारका प्रत्येक सदस्यले सामाजिक उत्तरदायित्व सम्बन्धी मूल र मानको विश्वास गर्दै निम्न मूल्य र जिम्मेवारीहरू पालन ​​गर्ने छन् १ .सेवा उन्मुख २
ईमेल गर्नुहोस् info@manjushreefinance.com.np
सम्पर्क गर्नुहोस् ९७७ -१ - ४७८२५१७
समाचार र घटनाहरू
सबै हेर्नुहोस्
सजिलो माध्यम