नेभिगेसन

शुल्क

संचालन विभाग:
क्रम संख्या विवरण शुल्क रकम (रु)
१. गुड फर पेमेन्ट १००.००
२. एक्सप्रेस क्लेरिङ्ग १००.००
३. ASBA   १००.०० (रु ५०,००० भन्दा थोरैको लागि)

 

कर्जा विभाग:

S.N Particulars Charge Amount (NPR)
1. CICL for an entity with no transaction/clean report Actual charged by CIC
2. CICL for an entity with transaction/detail report Actual charged by CIC
3. Service Charge Up to 1.00%
4. Renewal Charge Up to 0.50%
5. Guarantees Up to 0.375% per quarter
सहयोग चाहियो? हाम्रो काम र लक्ष्यहरू महसुस गर्न, मन्जुश्री परिवारका प्रत्येक सदस्यले सामाजिक उत्तरदायित्व सम्बन्धी मूल र मानको विश्वास गर्दै निम्न मूल्य र जिम्मेवारीहरू पालन ​​गर्ने छन् सेवा उन्मुख
ईमेल गर्नुहोस् info@manjushreefinance.com.np
सम्पर्क गर्नुहोस् ९७७ -१ - ४७९२५१७
समाचार र घटनाहरू
सबै हेर्नुहोस्