नेभिगेसन

आधार र स्प्रेड दर

Base and Spread Rate

 

 Month & Year  Base Rate Spread Rate
Jestha End 2078 8.66% 4.33%
Baisakh End 2078 8.53% 4.17%
Chaitra End 2077 8.47% 4.16%
Falgun End 2077 9.81% 4.25%
Magh End 2077 8.17% 4.66%
Poush End 2077 8.32% 4.07%
Mangsir End 2077 8.61% 4.65%
Kartik End 2077 8.70% 4.65%
Ashoj End 2077 9.55% 4.60%
Bhadra End 2077 9.93% 4.64%
Shrawan End 2077 10.02% 4.69%
Ashad End 2077 10.67% 4.51%
Jetsha End 2077 10.28% 4.50%
Baisakh End 2077 10.13% 4.54%
Chaitra End 2076 10.71% 4.52%
Falgun End 2076 13.22% 4.83%
Magh End 2076 11.79% 4.69%
Poush End 2076 11.64% 4.26 %
Mangsir End 2076 11.68% 4.75%
Kartik End 2076 11.29% 4.87%
Ashoj End 2076 11.49% 4.71%
Bhadra End 2076 12.42% 4.96%
Sharwan End 2076 11.25% 5.31%
Ashad End 2076 11.34% 4.41%
Jestha End 2076 11.54% 3.92 %
Baishakha End 2076 11.92 % 4.53 %
Chaitra End 2075 12.05 % 4. 89 %
Falgun End 2075 12.32 % 4.72 %
सहयोग चाहियो? हाम्रो काम र लक्ष्यहरू महसुस गर्न, मन्जुश्री परिवारका प्रत्येक सदस्यले सामाजिक उत्तरदायित्व सम्बन्धी मूल र मानको विश्वास गर्दै निम्न मूल्य र जिम्मेवारीहरू पालन ​​गर्ने छन् १ .सेवा उन्मुख २
ईमेल गर्नुहोस् info@manjushreefinance.com.np
सम्पर्क गर्नुहोस् ९७७ -१ - ४७८२५१७
समाचार र घटनाहरू
सबै हेर्नुहोस्
सजिलो माध्यम