नेभिगेसन

आधार र स्प्रेड दर

आधार र स्प्रेड दर


महिना र वर्ष मासिक आधार दर स्प्रेड दर त्रैमासिक लागू आधार दर
वैशाख अन्त्य २०८० १२.९७% ४.७६% -
जेठ अन्त्य २०८० १२.६८% ४.७७% -
असार अन्त्य २०८० - ४.५८% १२.३४%
साउन अन्त्य २०८० १२.३३% ४.५७% -
भदौ अन्त्य २०८० १२.६२% ४.५७% १२.४९%
महिना र वर्ष मासिक आधार दर स्प्रेड दर त्रैमासिक लागू आधार दर
पौष अन्त्य २०७९ १३.४७% ४.७२% १३.२४%
मङ्गसिर अन्त्य २०७९ १३.२५% ४.५७% -
कार्तिक अन्त्य २०७९ १३.०२% ४.७४% -
अश्विन अन्त्य २०७९ १२.३८% ४.८७% -
भाद्र अन्त्य २०७९ १२.३४% ४.९१% -
श्रावण अन्त्य २०७९ १२.१७% ४.७५% -
असार अन्त्य २०७९ ११.९९% ३.६१% -
जेठ अन्त्य २०७९ ११.६३% ३.६३% -
वैशाख अन्त्य २०७९ ११.३६% ३.९% -
महिना र वर्ष आधार दर स्प्रेड दर
चैत्रअन्त्य २०७८ १०.७२%  ३.७७%
फाल्गुनअन्त्य २०७८ १०.९१%  ४.४६%
माघ अन्त्य२०७८ १०.२४%  ४.३८%
पौष अन्त्य २०७८  ९.८०%  ३.९५%
मङ्गसिर अन्त्य २०७८ ९.७९%  ३.७३%
कार्तिक अन्त्य २०७८ ९.७२%  ३.०८%
अश्विन अन्त्य २०७८ ९.२८%  ३.७८%
भाद्र अन्त्य २०७८ ९.०७%  ४.२३%
श्रावण अन्त्य २०७८ ८.९७% ४.५३%
असार अन्त्य २०७८ ८.९८%  ४.१८% 
जेठ अन्त्य २०७८ ८.६६%  ४.३३% 
वैशाख अन्त्य २०७८ ८.५३% ४.१७%
महिना र वर्ष आधार दर स्प्रेड दर
चैत्रअन्त्य २०७७ ८.४७% ४.१६%
फाल्गुनअन्त्य २०७७ ९.८१% ४.२५%
माघ अन्त्य २०७७ ८.१७% ४.६६%
पौष अन्त्य २०७७ ८.३२% ४.०७%
मङ्गसिर अन्त्य २०७७ ८.६१% ४.६५%
कार्तिक अन्त्य २०७७ ८.७०% ४.६५%
अश्विन अन्त्य २०७७ ९.५५% ४.६०%
भाद्र अन्त्य २०७७ ९.९३% ४.६४%
श्रावण अन्त्य २०७७ १०.०२% ४.६९%
असार अन्त्य २०७७ १०.६७% ४.५१%
जेठ अन्त्य २०७७ १०.२८% ४.५०%
वैशाख अन्त्य २०७७ १०.१३% ४.५४%
महिना र वर्ष आधार दर स्प्रेड दर
चैत्रअन्त्य २०७७६ १०.७१% ४.५२%
फाल्गुनअन्त्य २०७६ १३.२२% ४.८३%
माघ अन्त्य२०७६ ११.७९% ४.६९%
पौष अन्त्य २०७६ ११.६४% ४.२६%
मङ्गसिर अन्त्य २०७६ ११.६८% ४.७५%
कार्तिक अन्त्य २०७६ ११.२९% ४.८७%
अश्विन अन्त्य २०७६ ११.४९% ४.७१%
भाद्र अन्त्य २०७६ १२.४२% ४.९६%
श्रावण अन्त्य २०७६ ११.२५% ५.३१%
सार अन्त्य २०७६ ११.३४% ४.४१%
जेठ अन्त्य २०७६ ११.५४% ३.९२%
वैशाख अन्त्य २०७६ ११.९२% ४.५३%
महिना र वर्ष आधार दर स्प्रेड दर
चैत्रअन्त्य २०७७५ १२.०५% ४. ८९%
फाल्गुनअन्त्य २०७५ १२.३२% ४.७२%
सहयोग चाहियो? हाम्रो काम र लक्ष्यहरू महसुस गर्न, मन्जुश्री परिवारका प्रत्येक सदस्यले सामाजिक उत्तरदायित्व सम्बन्धी मूल र मानको विश्वास गर्दै निम्न मूल्य र जिम्मेवारीहरू पालन ​​गर्ने छन् सेवा उन्मुख
ईमेल गर्नुहोस् [email protected]
सम्पर्क गर्नुहोस् ९७७ -१ - ४७९२५१७
समाचार र घटनाहरू
सबै हेर्नुहोस्