नेभिगेसन

Fee and Charges

Standard Fees and Charges

 

Operation Department:

S.N Particulars Charge Amount (NPR)
1. Express Clearing  Rs 100.00
2. CASBA

  00.00 

3. Mobile banking service renew

Rs 150.00

4.  Inter Bank Fund Transfer from Mobile banking

 Rs 10 per transaction

 

 

Credit Department:

S.N Particulars Charge Amount (NPR)
1. CICL for an entity with no transaction/clean report Actual charge by CIC
2. CICL for an entity with transaction/detail report Actual charge by CIC
3. Service Charge Up to 1.00%
4. Renewal Charge Up to 0.50%
5. Guarantees Up to 0.375% per quarter
सहयोग चाहियो? हाम्रो काम र लक्ष्यहरू महसुस गर्न, मन्जुश्री परिवारका प्रत्येक सदस्यले सामाजिक उत्तरदायित्व सम्बन्धी मूल र मानको विश्वास गर्दै निम्न मूल्य र जिम्मेवारीहरू पालन ​​गर्ने छन् सेवा उन्मुख
ईमेल गर्नुहोस् info@manjushreefinance.com.np
सम्पर्क गर्नुहोस् ९७७ -१ - ४७९२५१७
समाचार र घटनाहरू
सबै हेर्नुहोस्